Membru asociat

Calitatea de membru-asociat sau de membru-sustinator al Asociatiei – deci accesul in asociatie – se acorda de catre Consiliul director, prin votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor Consiliului, pe baza completarii unui formular tip (cerere) si cu conditia detinerii cel putin a unui caine aflat in procesul de dresaj Mondioring. Respingerea cererii privind acordarea accesului in Asociaţie ca membru asociat sau membru sustinator nu trebuie justificata de catre Consiliul director.

Membru de onoare

Calitatea de membru de onoare al Asociatiei se acorda de catre Adunarea Generala, prin votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor prezenti, la propunerea Consiliului director. Contributiile membrilor Asociatiei la realizarea scopului si obiectivelor acesteia constau in sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate de asociatia “Clubul MONDIORING “.

Membrii Asociatiei

Membrii Asociatiei "Clubul MONDIORING" sunt:
a) membrii fondatori – membrii care au constituit asociatia si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;
Acestia sunt: 1) Nicolaita Adrian, 2) Oltean Ciprian, 3) Pap Peter;
b) membrii-asociati – membrii care se asociaza ulterior fondarii asociatiei “Clubul MONDIORING “, care contribuie moral si material la completarea patrimoniului asociatiei si care, prin activitatea lor, sprijina asociatia in realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevazute de art. 11 din prezentul Statut;
c) membrii de onoare:
– persoane fizice sau/si persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijina in mod substantial asociatia in realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau functional la realizarea scopului Asociatiei sau
– personalitati marcante ale vietii stiintifice, sportive sau culturale, care s-au remarcat, cu deosebire, in domeniile de interes ale Asociatiei si care, prin activitatea lor, sprijina asociatia in realizarea obiectivelor acesteia;
d) membrii-sustinatori – persoanele care adera la scopul asociatiei si care sprijina material si moral asociatia in realizarea obiectivelor acesteia; Membrii sustinatori pot deveni membri asociati (cu toate drepturile si obligatiile subsecvente) doar dupa indeplinirea unor conditii care se vor detalia printr-un Regulament ce va fi adoptat de Adunarea generala.
e) personalul angajat in conditiile legislatiei muncii.

Mondioring

"Fiecare dintre noi apreciam programul national propriu. Era nevoie sa dezvoltam o disciplina paralela si complementara. Este necesar sa se înteleaga cs mondioringul este o disciplina de sine statatoare, care are nevoie sa se dezvolte si, mai presus de toate, sa devine mai bine cunoscuta."
Filippo Rocchi

Drepturile membrilor

Membrii fondatori si membrii asociati ai asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii generale;
b) sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul director, daca au aptitudini si capacitate pentru functiile pentru care candideaza;
c) sa beneficieze de programele initiate de asociatie;
d) sa participe la programele derulate de asociatie;
e) sa beneficieze de serviciile asociatiei;
f) sa beneficieze de rezultatele programelor initiate de asociatie;
g) sa aiba acces la spatiile si dotarile asociatiei pentru organizarea unor manifestari si activitati de studiu (stagii de pregatire) si sportive in domeniile de interes ale asociatiei;
h) alte drepturi prevazute in diversele regulamentele ce le va emite asociatia.

Poti sa devii membru

Prin completarea cererii de adeziune si dupa o evaluare privind indeplinirea unor conditii poti si tu sa devii membru ACMR.
Sau contacteaza-ne: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Sanctiuni

Sanctiunile care se pot aplica de Consiliul director sunt urmatoarele: a) avertisment scris; b) suspendarea pe termen determinat a calitatii de membru al asociatiei si/sau din functia de conducere potrivit Statutului asociatiei; c) excluderea din asociatie.
Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii: a) prin retragere, in baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivata, b) prin excludere in urmatoarele situatii: i. incalcarea grava a prevederilor statutare si a hotararilor organismelor de conducere ale asociatiei, ii. ca urmare a unei condamnari, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea si principiile asociatiei; iii. – in caz de neplata a cotizatiei cu intarziere nemotivata timp de 3 luni de la data stabilita pentru depunerea cotizatiei anuale.

Excluderea

Excluderea se face de catre Comitetul Director al asociatiei prin decizie. Impotriva deciziei se poate depune contestatie in termen de 15 zile de la comunicare. Contestatia se solutioneaza de catre Adunarea Generala. De la data inregistrarii deciziei si pana la solutionarea acesteia in Adunarea Generala, calitatea de membru al Asociatiei este suspendata.

Obligatiile membrilor

Obligatiile membrilor asociatiei sunt urmatoarele:
a) sa respecte statutul, regulamentele si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director al Asociatiei;
b) sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei prin sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate de asociatie;
c) sa indeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au luat;
d) sa indeplineasca celelalte obligatii prevazute in Regulamentele adoptate de Asociatie.
In cazul savarsirii de catre membrii asociatiei a urmatoarelor abateri:
a) denigrarea activitatii asociatiei;
b) intreprinderea unor actiuni ce aduc prejudicii de orice natura asociatiei;
c) angajarea asociatiei in actiuni pentru care nu a fost autorizata de organele de conducere;
d) implicarea asociatiei in activitati politice sau religioase;
e) comportament necivilizat sau jignitor in relatia dintre membrii asociatiei sau in relatiile cu tertii in baza hotararii Comisiei de discilina
f) abaterile de la etica profesionala si morala incluse in Regulamentul de Organizare si Functionare al asociatiei;
g) comiterea unor fapte cu caracter penal, legate de activitatea sa in cadrul asociatiei pentru care a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
h) in cazul persoanelor care fac parte din conducerea asociatiei – neparticiparea sistematica la activitatea structurii de conducere in care a fost ales sau impiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta sa-si desfasoare in mod eficient activitatea.
Abaterile enumerate mai sus au caracter doar exemplificativ si nu limitativ, in afara lor putand exista o multitudine de alte abateri ce vor fi analizate punctual.
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Social

Newsletter

Copyright © ACMR 2018-. All rights reserved.
Web design and hosting by ApexBit

X

Right Click

No right click