Skip to main content

Documente ACMR

Statutul Asociatiei

Asociatia “Clubul MONDIORING “, denumita in continuare “Asociatia” sau “Clubul” este fondata potrivit...

Regulament

Membrii fondatori sunt cei prevăzuţi în Statutul Asociatiei “Clubul Mondioring Romania”...

Consiliu Director

Consiliul Director al ASOCIATIEI CLUBUL MONDIORING intrunit astazi, 22/02/2015 a luat in discutie...

Misiunea clubului

Asociatia Clubul Mondioring este o organizaţie neguvernamentala, apolitica si non-profit...

Mijloace financiare

CM are buget propriu de venituri şi cheltuieli. Fondurile băneşti ale CM folosesc pentru organizarea...

Codul de Etica

Membrii Clubului vor respecta Regulamentele si hotararile Asociatiei Chinologice Romane (A.Ch.R.) si FCI...

Sponsorizare

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ..., str. ... nr. ...

Solicitare Adeziune

Subsemnatul/a ... născut/ă la data ... în ... judeţul ... domiciliat/ă în ... tel. ... mail ... practicant al sportului canin...
Documente ACMR

Cont ACMR

ASOCIATIA CLUBUL MONDIORING
ARAD 310250, str. Cincinat Pavelescu nr.22
C.I.F. 33615509
IBAN: RO07 BITR 0002 1006 6557 RO02

Initiatorii Asociatiei

Initiatorii Asociatiei “CLUBUL MONDIORING”
(practicanti Mondioring din Romania)

Membrii asociatiei

Membrii asociatiei "Clubul MONDIORING"
X

Right Click

No right click